Regulamin sklepu internetowego

Regulamin określa zasady sprzedaży artykułów oferowanych przez sklep internetowy Pideno, dostępny pod adresem https://sklep.ekologia24.biz/

§1 Definicje

1.       Sprzedający :

Pideno Krystyna Dydyńska, Anna Stelmach, Jarosław Dydyński, Jacek Stelmach spółka cywilna

zarejestrowana w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki.

Adres pocztowy: ul. Piastowska 55, 32-651 Łęki, NIP: 549-246-68-46 tel.:  (33) 845 01 50 e-mail: biuro@pideno.pl

2.       Dane kontaktowe – dane sprzedającego.

3.       Adres reklamacyjny – adres pocztowy.

4.       Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5.       Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. (KC)

6.       Kupujący – klient, w tym konsument dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.

7.       Konto klienta – część serwisu, do której kupujący ma dostęp po zalogowaniu służąca ułatwieniu składania zamówień oraz przeglądaniu historii transakcji.

8.       Login – adres e-mail klienta podany w procesie rejestracji.

9.       Hasło – ciąg znaków ustalony przez klienta, służący potwierdzeniu jego tożsamości podczas logowania do konta klienta.

10.    Karta produktu – podstrona konkretnego produktu.

11.    Wada fizyczna – niezgodność towaru z umową. Rzecz sprzedana jest niezgodna z umową jeżeli:

a)     Nie ma właściwości, które powinna mieć  rzecz tego rodzaju ze względu na oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia cel.

b)     Nie ma właściwości, o których istnieniu Kupujący został zapewniony przez Sprzedającego.

c)     Nie nadaje się do celu, o którym sprzedający poinformował Kupującego przy zawarciu umowy a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia do takiego przeznaczenia.

d)     Została wydana w stanie niezupełnym Kupującemu

e)     Została nieprawidłowo zamontowana lub uruchomiona, jeżeli te czynności zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność albo przez Kupującego postępującego według otrzymanej od sprzedającego instrukcji.

f)      Nie ma właściwości o której publicznie zapewnił producent, jego przedstawiciel, osoba wprowadzająca rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej lub osoba która poprzez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego, lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne jeżeli nie znał tych zapewnień ani rozsądnie oceniając nie mógł znać lub nie mogły mieć one wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży lub ich treść została sprostowana zanim umowa sprzedaży została zawarta..

12.    Regulamin sklepu – zbiór praw i obowiązków Sprzedającego i Konsumenta znajdujący się pod adresem https://sklep.ekologia24.biz/content/3-regulamin

§2 Postanowienia ogólne:

1.       Umowa zawierana jest wyłącznie w języku polskim zgodnie z polskim prawem i regulaminem sklepu.

2.       Odbiór towaru możliwy jest jedynie na terytorium RP.

3.       Sprzedaż odbywa się za pomocą sieci Internet w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

4.       Ceny wszystkich towarów zawierają podatek VAT i są wyrażone w złotych polskich (PLN).

5.       Informacja o kosztach dostawy zawarta jest na stronie każdego produktu.

6.       Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia na dany towar.

7.       Do złożenia zamówienia nie jest konieczne posiadanie konta w serwisie.

8.       Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją przez klienta regulaminu, oraz zasad sprzedaży.

9.       Kontakt telefoniczny ze Sprzedającym nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami poza standardowymi opłatami  za usługi telekomunikacyjne z których Kupujący korzysta.

10.    Sprzedający dołoży wszelkich starań aby dostarczony towar nie zawierał wad, chyba że na karcie produktu znajduje się informacja o istnieniu wad.

11.    W celu wykorzystania pełnej funkcjonalności sklepu zalecamy używanie przeglądarek internetowych Google Chrome, Mozilla Firefox lub Opera z włączonymi dodatkami Flash Player oraz Java Script. Używanie oprogramowania mającego wpływ na działanie przeglądarek może uniemożliwić wykorzystanie pełnej funkcjonalności sklepu.

§3a Rejestracja

1.       W celu usprawnienia składania zamówień istnieje możliwość założenia konta klienta.

2.       Konto klienta służy wyłącznie do ułatwienia korzystania z serwisu, wglądu w historię zamówień oraz ułatwienia składania przyszłych zamówień.

3.       W celu rejestracji należy wybrać zakładkę rejestracja lub skorzystać  z opcji założenia konta podczas składania zamówienia.

4.       Podczas rejestracji kupujący zostanie poproszony o ustanowienie hasła potwierdzającego tożsamość podczas logowania do sklepu.

§3b Zawarcie umowy i realizacja zamówienia

1.       Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2.       Składanie zamówienia polega na wykonaniu poniższych czynności:

a)      Dodanie produktu do koszyka poprzez wybór opcji „dodaj do koszyka”. Czynność ta może być wykonywana wielokrotnie w przypadku zamawiania więcej niż jednego typu produktu.

b)      Wybór opcji przejdź do realizacji zamówienia.

c)       Zalogowanie się do serwisu lub założenie nowego konta lub wybór opcji „Zakupy bez rejestracji”. Przy wyborze opcji „Zakupy bez rejestracji” po wypełnieniu formularza konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wybranie opcji „zapisz”

d)      Wybór metody dostawy

e)      Wybór formy płatności. Dostępne formy płatności opisane są w zakładce „Formy płatności”

f)       Potwierdzenie zamówienia przyciskiem „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Potwierdzenie zamówienia jest równocześnie oświadczeniem klienta, że wie że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

3.       W chwili potwierdzenia zamówienia następuje zawarcie umowy.

4.       Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje na podany adres mailowy potwierdzenie zamówienia (zawierające podsumowanie zawartej transakcji).

5.       Przekazanie zamówienia do realizacji następuje w dni robocze (pn-pt):

a)      w przypadku płatności przy odbiorze - po potwierdzeniu zamówienia

b)      w przypadku przedpłaty - po weryfikacji i zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym sprzedającego. Na dokonanie płatności Kupujący ma 7 dni od momentu zawarcia umowy. Po tym czasie zamówienie zostanie anulowane (przed anulowaniem zostanie podjęta próba kontaktu z Kupującym w celu przypomnienia o terminie płatności).

6.       Czas wysyłki określony jest na karcie produktu i liczony jest od momentu przejścia zamówienia do procesu realizacji. Czas wysyłki podawany jest w dniach roboczych (pn-pt)

7.       W przypadku produktów o różnym czasie wysyłki towar wysyłany jest dopiero w momencie skompletowania całego zamówienia (niezależnie od liczby paczek) tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów.

8.       Kupujący ma prawo zmiany lub wycofania zamówienia do momentu jego wysłania. Kupujący może poinformować o zmianie lub wycofaniu zamówienia kontaktując się ze Sprzedającym poprzez e-mail lub telefonicznie. Dane kontaktowe zawarte są w zakładce „Kontakt" oraz w §1 regulaminu.

9.       Konsument wraz z towarem otrzymuje potwierdzenie zakupu (paragon lub fakturę) oraz potwierdzenie zamówienia (zawarcia umowy) w formie papierowej i wzór odstąpienia od umowy (wraz z pouczeniem).

10.    Jeżeli kupującym jest osoba prawna wraz z towarem otrzymuje fakturę VAT.

 

§3c Wysyłka zamówienia

1.        Koszty wysyłki zawarte są w cenniku dostaw.

2.        Istnieje możliwość odbioru osobistego towaru w siedzibie firmy Pideno s.c. w dni robocze (pn-pt) w godzinach 9:00 – 17:00 po uprzednim kontakcie telefonicznym.

3.        Odbiór osobisty jest możliwy po zmianie statusu zamówienia na „gotowe do odbioru” o czym Kupujący zostanie powiadomiony wiadomością email.

4.        Przy wyborze przesyłki kurierskiej gotowy towar zostanie dostarczony do klienta przez firmę kurierską DHL. Nie dotyczy towarów, które ze względu na rozmiar muszą zostać wysłane na paletach.

5.        Jeżeli klient podał podczas zamówienia swój numer telefonu komórkowego w dniu dostawy otrzyma od firmy kurierskiej wiadomość SMS o planowanej próbie doręczenia.

6.        Towar jest dostarczany w dni robocze (pn-pt) w godzinach 9:00-17:00. Godzina dostawy uzależniona jest od trasy kuriera w danym dniu.

7.        Czas dostawy wynosi zazwyczaj do 3 dni roboczych od dnia wysłania paczki.

8.        Jeżeli klient zauważy uszkodzenia opakowania, które mogły powstać podczas transportu proszony jest o niezwłocznie skontaktowanie się ze Sprzedawcą oraz spisanie w obecności kuriera protokołu szkody, a następnie przesłanie go w formie elektronicznej do Pideno s.c. Daje to sprzedającemu możliwość złożenia reklamacji u przewoźnika.

9.        Przy dużych zamówieniach (palety) przesyłka jest realizowana przez firmę kurierską Hellmann. O wysyłce takich zamówień Kupujący zostanie powiadomiony wiadomością e-mail. Czas dostawy palety przez firmę Hellmann wynosi do 4 dni roboczych od daty odbioru przesyłki. Dokładna data i godzina dostawy 9:00 – 17:00 jest uzależniona od trasy przewoźnika. Zazwyczaj czas dostawy wynosi 1-2 dni roboczych.

§4 Nowości i sprzedaż promocyjna:

1.      Sprzedający zastrzega sobie prawo do:

a)     wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego oraz do ich wycofywania

b)     zmiany parametrów, cen i opisów wszystkich produktów dostępnych w sklepie

c)     przeprowadzania akcji promocyjnych oraz ich odwoływania i wprowadzania w nich zmian.

2.      Ilość produktów w akcjach promocyjnych i wyprzedażowych jest ograniczona. Produkty te są wprowadzane jako oddzielne towary i po wyczerpaniu zasobów promocyjnych nie ma możliwości zamówienie ich po niższej cenie niż cena regularna.

 

§5 Odstąpienie od umowy

1.        Konsument może zwrócić towar w ciągu 30 dni bez podania przyczyny (Dz.U. 2014 poz. 827 art. 27) w ramach odstąpienia od umowy. Bieg terminu rozpoczyna się od dnia dostarczenia towaru konsumentowi (lub wskazanej przez niego osobie trzeciej). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2.        Konsument ma obowiązek odesłać towar w terminie 30 dni od odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

3.        Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć w formie pisemnej, np. na wzorze będącym załącznikiem do tego regulaminu.

4.        Odstąpienie od umowy powoduje, że umowa jest traktowana jako niezawarta.

5.        Jeżeli konsument chce odstąpić od umowy przed wysłaniem zamówienia, umowa jest traktowana jako niezawarta (konsument nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów).

6.        Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi jeżeli:

a)      cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b)      przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c)       przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d)      przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

7.        W przypadku odstąpienia od umowy konsument odsyła towar na własny koszt i ryzyko.

8.        Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

9.        Zwracany towar zalecamy odesłać po wcześniejszym uzgodnieniu spedytora. Zwrotu należy dokonywać na adres Sprzedającego, podany na pierwszej stronie regulaminu.

10.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11.    W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwróci konsumentowi płatność za towar oraz koszty jego wysyłki do konsumenta niezwłocznie - do 14 dni od terminu odstąpienia od umowy.

12.    Jeżeli konsument przy zawieraniu umowy wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy (dostępny na karcie produktu), Sprzedający nie zwraca poniesionych przez siebie z tego tytułu dodatkowych kosztów.

13.    Sprzedający może się wstrzymać ze zwrotem płatności do momentu otrzymaniu towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu odesłania (zależnie co nastąpi wcześniej).

14.    Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraził zgodę na inną formę zwrotu, która nie obciąża go żadnymi kosztami (np. klient który płacił za pobraniem może zażądać zwrotu płatności przez Sprzedającego bezpośrednio na konto bankowe).

15.    Jeżeli konsument przy zakupie wybrał opcję „faktura VAT” po otrzymaniu towaru Sprzedający wystawi fakturę korygującą, która zostanie wysłana do konsumenta listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

§6 Rękojmia i postępowanie reklamacyjne

1.       Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne może skontaktować się ze sprzedającym telefonicznie w celu konsultacji oraz  uzgodnienia sposobu rozpatrzenia reklamacji lub mailowo na adres biuro@pideno.pl . Informacja powinna zawierać opis problemu oraz, jeśli to możliwe, zdjęcia uszkodzonego produktu.

2.       Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia.

3.       Wszystkie sprzedawane towary objęte są gwarancją producenta. Czas trwania gwarancji podawany jest na kartach produktu.

4.       Szczegółowe warunki gwarancji producenta są podane na kartach gwarancyjnych poszczególnych produktów (wydawanych wraz z produktem). W razie niejasności zalecamy skonsultować się ze sprzedającym.

5.       Sprzedający wyłącza całkowicie odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem kupującego (nie dotyczy konsumentów).

6.       Sprzedający jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi względem konsumenta jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną. Czas odpowiedzialności wynosi dwa lata.

7.       Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi względem konsumenta przez okres jednego roku.

8.       Sprzedający jest zwolniony z rękojmi jeżeli kupujący w chwili zakupu rzeczy wiedział o jej wadzie fizycznej (informacja na karcie produktu).

9.       Jeżeli wada została ujawniona w przeciągu roku od wydania rzeczy konsumentowi domniemywa się, że wada (albo jej przyczyna) istniała w momencie przejścia niebezpieczeństwa na konsumenta.

10.    Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę należy niezwłocznie poinformować sprzedającego o tym fakcie. Wadliwa rzecz zostanie naprawiona lub wymieniona na nową, wolną od wad.

11.    Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę Konsument może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Sprzedający jest zobowiązany uczynić zadość temu żądaniu w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Sprzedający może odmówić żądaniu jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową w wybrany przez konsumenta sposób w wiąże się z nadmiernymi kosztami w stosunku do drugiego możliwego sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub jest niemożliwe.

12.    Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę Konsument może:

a)       złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny;

b)      złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

13.    Kupujący nie ma prawa odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.

14.    Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, konsument może żądać od sprzedaży demontażu i ponownego zamontowania, jednak jest zobowiązany ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej lub może żądać od sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

15.    Kupujący jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do Sprzedającego.  po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedającym sposobu transportu. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy dostarczenie jest nadmiernie utrudnione Kupujący ma obowiązek udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym ta rzecz się znajduje.

16.    Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający (za wyjątkiem p.9). [Art. 5613 KC]

17.    Jeżeli zamówienie składało się z kilku produktów i tylko jeden z nich ma wadę oraz istnieje możliwość odłączenia go od rzeczy wolnych od wad bez szkody dla obu stron prawo do odstąpienia od umowy  dotyczy tylko rzeczy wadliwych.

§7 Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

1.       Dane osobowe Kupujących są umieszczone w bazie danych Sprzedającego.

2.       Baza danych jest zabezpieczona i niepowołane podmioty nie mają do niej dostępu. Administratorem baz danych jest sprzedający.

3.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Kupujący w każdej chwili ma dostęp do swoich danych i możliwość ich poprawienia, aktualizacji czy usunięcia.

4.       Dane osobowe są chronione i przechowywane zgodnie z Ustawa? o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

5.       Kupujący – składając zamówienie – świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w takim zakresie w jakim jest to konieczne do realizacji zamówienia. Szczegóły zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych zostały opisane w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://sklep.ekologia24.biz/content/2-polityka-prywatnosci

§8 Postanowienia końcowe:

1.        O jakichkolwiek zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący zostaną powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

2.        Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (https://sklep.ekologia24.biz/content/3-regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego regulaminu jako obowiązującego.

3.        Żadne postanowienie niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być´ również w ten sposób interpretowane, ponieważ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

4.        W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

5.        W przypadku kwestii spornych Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozwiązywania rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Dokładne informacje i dane adresowe można znaleźć na stronach UOKiK https://uokik.gov.pl/instytucje_konsumenckie.php

·         Konsument może zwrócić się o poradę do rzecznika konsumenta – miejskiego lub powiatowego czy dotowanych organizacji konsumenckich – Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

·         W celu rozwiązania kwestii spornych konsument może zwrócić się o do Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej (WIIH) o mediacje lub rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim (działającym przy WIIH). Konsument może też skorzystać z innych zgodnym z prawem i równoważnych metod przed sądowego i pozasądowego rozwiązywania sporów.

Kwestie sporne, jeżeli strony nie uznają za możliwe rozwiązanie ich w jeden z wyżej opisanych sposobów , mogą być również rozwiązywane na drodze postępowania sądowego (zgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego).

 

DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

Ze względu na charakter i wielkość sprzedawanych produktów koszty dostawy dla każdego produktu podawane są oddzielnie. Maksymalna waga jednej paczki wynosi 30 kg. Powyżej tej wagi koszt transportu ustalany jest oddzielnie.

Odbiór osobisty w siedzibie Pideno s.c. jest bezpłatny.

Koszt dostawy (przy przedpłacie) wynosi:

§  Dla standardowych przesyłek (regularne kształty)

§  do 10 kg – 24,60 zł

§  10 – 29 kg – 30,75 zł

§  Dla przesyłek niestandardowych (o nietypowych kształtach – większość pojemników na piasek i sól) do wagi 30kg  od 49,20 zł

§  Europalety do 300kg: 197 zł

Przy dużych zamówieniach możliwe jest skorzystanie przez kupującego z własnej formy transportu. Nie wiąże się to z dodatkowymi opłatami.

Dopłata za pobranie: dla przesyłek kurierskich do kosztów dostawy doliczane jest 2% kwoty pobrania (brutto) lub 10 zł  (brutto) jeśli procentowa kwota jest niższa od kwoty 10 zł (niezależnie od liczby paczek w jednym zamówieniu).

Transport jest realizowany za pomocą firm K-EX oraz Hellmann (przesyłki paletowe).

DOKŁADNE KOSZTY TRANSPORTU KAŻDEGO Z TOWARÓW PODANE SĄ NA ICH PODSTRONACH ORAZ W MENU WYBORU OPCJI TRANSPORTU W TRAKCIE SKŁADANIA ZLECENIA.

 

Formy płatności:

·       Przedpłata (przelew bankowy) – przelew bezpośrednio na konto Sprzedającego przed wysłaniem zamówienia.

Płatności należy dokonywać na konto:

Pideno Krystyna Dydyńska, Anna Stelmach, Jarosław Dydyński, Jacek Stelmach spółka cywilna,
ul. Piastowska 55,
 32-651 Łęki 
ALIOR BANK S.A. 93 2490 0005 0000 4500 3530 8450 
W tytule przelewu Kupujący powinien podać numer zamówienia, otrzymany drogą mailową, ułatwi to sprzedającemu weryfikację zamówienia. Kupujący ma 7 dni na uiszczenie opłaty (od momentu potwierdzenia zamówienia). Po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane.

·       Za pobraniem – płatność przy odbiorze przesyłki (koszt firmy kurierskiej k-ex).

Forma płatności gwarantująca najszybszą wysyłkę. Dopłata za pobranie: dla przesyłek kurierskich do kosztów dostawy doliczane jest 2% kwoty pobrania (brutto) lub 10 zł  (brutto) jeśli procentowa kwota jest niższa od kwoty 10 zł (niezależnie od liczby paczek w jednym zamówieniu).

·       Gotówką przy Odbiorze osobistym w siedzibie Pideno s.c. - 32-651 Łęki, ul. Piastowska 55. 

UWAGA! Nie posiadamy terminala do płatności kartą.

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY [3]

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Pideno Krystyna Dydyńska, Anna Stelmach, Jarosław Dydyński, Jacek Stelmach spółka cywilna

ul. Piastowska 55, 32-651 Łęki, NIP: 549-246-68-46 tel.:  (33) 845 01 50 e-mail:biuro@pideno.pl

 

Ja/My(*) ………………………………………………………………. niniejszym informuję/informujemy(*)

o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………........

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy:………………………              

Nr zamówienia:……………………….......................

Data odbioru:………………………………………

 

Imię i nazwisko:…………………………………..

Adres:……………………………………………………

Data:…………………………………………………….

 

Podpis konsumenta

(jeżeli formularz wysyłany jest w wersji papierowej)

 

………………………………………………………………………

 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy [3] jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Adres na który należy przesłać oświadczenie:

 

Pideno Krystyna Dydyńska, Anna Stelmach, Jarosław Dydyński, Jacek Stelmach spółka cywilna

ul. Piastowska 55, 32-651 Łęki, NIP: 549-246-68-46 tel.:  (33) 845 01 50 e-mail: biuro@pideno.pl

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) niezwłocznie a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa d odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.  Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę równą kosztowi transportu do Państwa. Mogą Państwo odesłać towar swoim przewoźnikiem jeśli jego koszt jest niższy lub istnieje możliwość skontaktowania się z Pideno s.c. celem odbioru przesyłki przez naszego kuriera. W takim wypadku zwrócona kwota będzie obniżona o koszt transportu w jedną ze stron. 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.